Ihre Auswahl

1.

Zwei Riechfläschchen

Zwei Riechfläschchen

Basel(?), 1760 / 2. Drittel 18. Jh.
links: dat. 1760
Silber, gegossen, graviert
H. 10,5 cm
Inv. 1887.7.


rechts: 2. Drittel 18. Jh.
Silber, gegossen, graviert, Email
H. 8,2 cm
Inv. 1926.39.
Druckversion (3928px x 4822px)
Zustellung der Bilddatei per E-Mail